Externe controlling

Is uw onderneming te klein om een financieel expert of een controller in dienst te nemen, maar te groot om het zonder financieel inzicht te stellen? 

Ondernemers willen graag gebruik maken van financiële expertise, maar vaak is er niet de financiële ruimte om een controller full-time in dienst te nemen. De accountant is vaak de enige sparringpartner voor ondernemers. Deze oplossing brengt vaak hoge kosten met zich mee en bovendien concentreren de werkzaamheden zich vaak op het verleden, namelijk de jaarrekening van voorgaand jaar, en niet zozeer op het heden en de toekomst. Veel ondernemingen lopen hierdoor achter de feiten aan en dit is een gemiste kans! Iedere onderneming is gebaat bij betrouwbare actuele financiële informatie! 

Mooijekind Administratie en Advies kan u helpen deze betrouwbare actuele financiële informatie te verzamelen. Als ervaren financieel expert kunnen wij uw verplicht te voeren administratie gebruiken als bron voor duidelijke en bruikbare informatie om uw onderneming te sturen. Afhankelijk van uw wensen en het niveau van de huidige financiële administratie kunnen wij u onder andere inzicht geven in de actuele financiële situatie en kunnen wij u begeleiden bij investerings-, bedrijfsfinancierings- en besparingsvraagstukken. Tevens kunnen wij uw huidige administrateur coachen, begeleiden en opleiden, zodat de kennis binnen het bedrijf gewaarborgd blijft. Mooijekind Administratie en Advies voorziet onder andere in de informatiebehoefte door middel van: 

- Opstellen en beoordelen van begrotingen

- Opstellen en analyseren van periodieke rapportages

- Omzetanalyse, begrotingsanalyse, resultaatanalyse, rendementsanalyse

- Opstellen van de (geconsolideerde) jaarrekeningen

Kortom, bent u toe aan meer grip op uw onderneming, heeft u behoefte aan financiële kennis en actuele financiële informatie, aarzel niet en neem contact op met Mooijekind Administratie en Advies. Er is altijd een oplossing voor uw informatiebehoefte!